תחומי העיסוק

 • הופעות בכל בתי המשפט וכל בתי הדין הרבניים לדרגותיהם.

 • הסכמי גירושין, ממון, מזונות, החזקת ילדים, משמורת, חלוקת זמני שהות.

 • הסכמי חיים משותפים.

 • הסכמי הורות.

 • גישור.

 • ייפוי כח מתמשך.

 • שירותים נוטריוניים.

 • הליכים בבתי דין רבניים, גירושין (על כל הכרוך בהם), שלום-בית, הכרזת מורדת והכרזת מורד, תביעת כתובה.

 • "התרת-נישואין" (אזרחיים) ובקשות לקביעת סמכות השיפוט בענייני התרת-הנישואין.

 • חלוקת רכוש: פסקי-דין הצהרתיים, פירוקי שיתוף במקרקעין, במיטלטלין ובזכויות, איזון משאבים.

 • מזונות אשה, מזונות ילדים.

 • החזקת ילדים, הסדרי ראיה וחלוקת זמני שהות עם ילדים, הליכים עפ"י אמנת האג להחזרת ילדים חטופים.

 • הסכמי ממון: עריכתם לקראת נישואין ובמהלך הנישואין.

 • אלימות במשפחה: הגנת מדור שקט ושלו, צווי הגנה, צווי מניעת הטרדה מאיימת.

 • הצהרת אבהות / אמהות.

 • זכויות ידועים וידועות בציבור.

 • עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק.

 • ענייני ירושה: עריכת צוואות, בקשות לצווי קיום צוואות, תקיפת צוואות, והוצאת צווי ירושה.